Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, naciśnij równocześnie przycisk i przycisk - w czasie ładowania. Zestaw nagłowny zostanie zresetowany. Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) nie są usuwane.

Aby naładować zestaw nagłowny po zresetowaniu, odłącz i podłącz ponownie kabel USB Type-C.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.