Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

 1. Włącz funkcję Siri.

  Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

  Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

  Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.
 3. Kiedy urządzenie iPhone używa połączenia Bluetooth i jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu aktywowania funkcji Siri.
 4. Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

  Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri, włącznie z aplikacjami obsługującymi funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

 5. Aby kontynuować wysyłanie poleceń, naciśnij przycisk , zanim funkcja Siri wyłączy się.

  Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

Uwaga

 • Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.