Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

 • Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
 • Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  • w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
 • Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
 • Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez opisywane urządzenie może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
 • Urządzenie obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
 • Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
 • Nie można zagwarantować nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  • Urządzenia Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  • Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
  • Kiedy urządzenie jest używane do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
 • W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

 • Nagromadzone w ciele ładunki elektrostatyczne mogą być przyczyną lekkiego mrowienia w uszach. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które ograniczają generowanie ładunków elektrostatycznych.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

 • Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
 • Ponieważ wkładki douszne zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, mocne przyciskanie ich lub szybkie wyjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas wkładania wkładek dousznych do uszu membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne

 • Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
 • Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
 • Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
 • Stan wkładek dousznych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
 • Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z urządzenia i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.

Czyszczenie urządzenia

 • Kiedy zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest zabrudzona, należy ją wyczyścić suchą, miękką szmatką. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone, można zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyżąć ją dokładnie przed przystąpieniem do przecierania. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

 • Ten produkt wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów i zaworów zastawek programowalnych oraz innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu tych urządzeń medycznych oraz w pobliżu osoby, która korzysta z jakiegokolwiek z tych urządzeń medycznych. W razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.

Nie umieszczaj kart magnetycznych w pobliżu zestawu słuchawkowego

 • Ten produkt wyposażono w magnesy. Umieszczanie kart z magnesami w pobliżu produktu może wpłynąć na magnetyzm karty i uniemożliwić korzystanie z niej.