Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

 • Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcje obsługi dla smartfona Android dotyczące podłączania są przygotowywane.
 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund.

  Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga 2 razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

 2. Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.
 3. Wyszukaj zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.
  1. Wybierz opcję [Settings]—[Wireless & networks]—[Bluetooth].

  2. Dotknij przełącznika [] obok opcji [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth.

 4. Dotknij opcji [WI-C600N].

  Jeżeli na wyświetlaczu smartfona pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (*), wpisz „0000”.

  Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

  Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android”.

  Jeśli na ekranie smartfona Android nie pojawia się pozycja [WI-C600N], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

Wskazówka

Uwaga

 • Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WI-C600N], dotknij [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], jeśli wyświetlony został [LE_WI-C600N].
 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem
   Zestaw nagłowny można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • W przypadku inicjacji zestawu nagłownego
   Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia Bluetooth, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.