Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Po naciśnięciu przycisku , gdy włączone jest zasilanie zestawu nagłownego, można usłyszeć wskazówki głosowe wskazujące poziom naładowania akumulatora.

„Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania.)

„Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)

Poziom naładowania akumulatora podawany przez wskazówki głosowe może w niektórych przypadkach różnić się od faktycznego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Ponadto czerwony wskaźnik miga (około 15 sekund), jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, gdy zestaw nagłowny jest włączony.

Gdy poziom naładowania jest niski

Aktualnie wyświetlany wskaźnik zmienia kolor na czerwony. Po usłyszeniu wskazówki głosowej „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe.

W momencie rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch (iOS) obsługującego profil HFP (Hands-free Profile), urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu na swoim ekranie.

Urządzenia

iPhone lub iPod touch, który obsługuje HFP (Hands-free Profile)(iOS 5.0 lub nowszy)

iOS 10.2 lub nowszy

iOS 7.0 lub nowszy

iOS 5.X / 6.X

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% lub mniej (wymagane naładowanie)


Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 9 lub nowszej.

Ponadto wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Wskazówka

  • Aplikacja „Sony | Headphones Connect” umożliwia też sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora. Zarówno smartfony Android, jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

Uwaga

  • W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia iPhone, lub iPod touch z funkcją „Media audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
  • Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.