Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do posiadanego urządzenia.

Przyciski mają następujące funkcje:

  • Jednokrotne krótkie naciśnięcie podczas pauzy uruchamia odtwarzanie.
  • Jednokrotne krótkie naciśnięcie podczas odtwarzania wstrzymuje odtwarzanie.
  • Naciśnięcie dwa razy powoduje przeskoczenie do początku następnego utworu. (
  • Naciśnięcie trzy razy powoduje przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego w czasie odtwarzania). (
  • Jednokrotne naciśnięcie i zwolnienie, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewinięcie do przodu. (
  • Dwukrotne naciśnięcie i zwolnienie, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewinięcie do tyłu. (

+/-

Regulowanie głośności.

Uwaga

  • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
  • Dostępne funkcje zależą od podłączonego urządzenia. W niektórych przypadkach może działać inaczej lub może nie działać w ogóle, gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.
  • Gdy używany jest iPhone, można aktywować funkcję Siri naciskając i przytrzymując przycisk .