Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, w Kanadzie i w Ameryce Łacińskiej:
https://www.sony.com/am/support

Dla klientów w Europie:
https://www.sony.eu/support

Dla klientów w Chinach:
https://service.sony.com.cn

Dla klientów w innych krajach/regionach:
https://www.sony-asia.com/support