Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

: świeci na niebiesko/: świeci na czerwono/-: nie świeci się

Włączanie

- (miga 2 razy)

Wyłączanie

(świeci przez około 2 sekundy)

Wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora

 • Poziom naładowania: Wysoki
  - (miga 2 razy)
 • Poziom naładowania: Niski (wymaga naładowania)
  - - (miga przez około 15 sekund)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora”.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

- - (miga przez około 15 sekund)

Ładowanie

 • Podczas ładowania

  Gaśnie po zakończeniu ładowania.

 • Nieprawidłowa temperatura
  - - - -(miga po 2 razy)
 • Nieprawidłowe ładowanie
  - - - -

Funkcja Bluetooth

 • Tryb rejestracji urządzenia (parowania)
  - - - -(miga po 2 razy)
 • Niepodłączony
  - - - - - - - - (co około 1 sekundę)
 • Procedura podłączania zakończyła się
  (miga szybko przez około 5 sekund)
 • Podłączony
  - - - - - - - - - - - -(co około 5 sekund)
 • Rozmowa przychodząca

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono.

Inne