Korzystanie z funkcji Amazon Alexa

Korzystając z funkcji Amazon Alexa, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Zgodne smartfony
 • Smartfony z zainstalowanym systemem Android w wersji 5.1 lub późniejszej, bądź iOS w wersji 10.0 lub późniejszej.
 • Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.
 1. Otwórz aplikację Amazon Alexa.
 2. Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw przycisk NC/AMBIENT jako przycisk Amazon Alexa.

  Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 3. Naciśnij przycisk NC/AMBIENT, aby użyć Amazon Alexa.
  • Naciśnij, aby wydać polecenie głosowe.
  • Naciśnij raz, aby anulować polecenie głosowe.
  • W przypadku niewykrycia głosu zostanie ono anulowane.

Więcej informacji o Amazon Alexa można znaleźć pod następującym adresem URL:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011

Wskazówka

 • Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie).

Uwaga

 • Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa w kroku 2, nie można używać funkcji tłumienia szumów z poziomu zestawu nagłownego.
 • Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa w kroku 2, nie można używać funkcji Asystenta Google z poziomu zestawu nagłownego.
 • Funkcja Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach.
  Więcej informacji można znaleźć na stronie www.amazon.com/alexa-availability.