Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Zgodny system operacyjny

macOS High Sierra (wersja 10.13)

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

 • Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
 • Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 • Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
  Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.
  Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.

 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund.

  Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

 2. Wybudź komputer z trybu uśpienia.
 3. Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Wybierz opcję [(System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.

  2. Wybierz opcję [WI-C600N] na ekranie Bluetooth i kliknij przycisk [Connect].

  Jeżeli na wyświetlaczu komputera pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (*), wpisz „0000”.

  Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

  Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)”.

  Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WI-C600N], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

 4. Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WI-C600N].

  Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

Wskazówka

Uwaga

 • Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WI-C600N], dotknij [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], jeśli wyświetlony został [LE_WI-C600N].
 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem
   Zestaw nagłowny można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • W przypadku inicjacji zestawu nagłownego
   Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.