Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku, który jest używany podczas przesyłania dźwięku przez połączenie Bluetooth.

Zestaw nagłowny obsługuje 3 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC, AAC i aptX.

 • SBC

  Skrót od nazwy Subband Codec (kodek podpasmowy).

  Jest to standardowa technologia kodowania dźwięku używana przez urządzenia Bluetooth.

  Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

 • AAC

  Skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

  Kodek AAC jest używany głównie przez produkty firmy Apple, takie jak smartfony iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

 • aptX

  Jest to technologia kodowania dźwięku. Kodek aptX jest używany przez niektóre Android smartfony i zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Kiedy zestaw nagłowny jest ustawiony na tryb „Priorytet jakości dźwięku”, a muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

W zależności od urządzenia podłączanego do zestawu nagłownego, może być jednak konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki poprzez zestaw nagłowny przy użyciu innego kodeka, nawet jeśli urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.