Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

 • Ustaw zestaw nagłowny w trybie „Priorytet stabilności połączenia”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o trybie jakości dźwięku”.
 • Usuń przeszkody między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

  A: położenie wbudowanej anteny

 • W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio:
  • Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
   Ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu nagłownego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
  • Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
  • W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
 • Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
 • W związku z tym, że urządzenia Bluetooth i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują tę samą częstotliwość (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia Wi-Fi. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.
  • Z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia Wi-Fi.
  • Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia Wi-Fi, należy wyłączyć urządzenie Wi-Fi.
  • Używaj zestawu nagłownego i urządzenia Bluetooth jak najbliżej siebie.
 • W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.