Luisteren naar het televisiegeluid via de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten (functie Geluidsregeling van het systeem)

Als u de receiver inschakelt terwijl u naar de aangesloten televisie kijkt, wordt het televisiegeluid voortgebracht door de luidsprekers die zijn aangesloten op de receiver. Het volume van de receiver kan worden ingesteld met de afstandsbediening van de televisie.

Als u de televisie inschakelt wordt de receiver automatisch ingeschakeld en wordt het televisiegeluid voortgebracht door de luidsprekers die zijn aangesloten op de receiver.

U kunt deze bedieningen ook uitvoeren via het televisiemenu. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de televisie.

Opmerking

  • Afhankelijk van de televisie, wordt het cijfer van het volumeniveau van de receiver weergegeven op het televisiescherm. Het cijfer van het volumeniveau dat op het televisiescherm wordt weergegeven, kan verschillen van het cijfer op het displaypaneel van de receiver.
  • De functie Geluidsregeling van het systeem kan werken met andere apparaten dan die zijn geproduceerd door Sony, maar de werking kan niet worden gegarandeerd.
  • Afhankelijk van de instellingen van de televisie, is de functie Geluidsregeling van het systeem mogelijk niet beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de televisie.
  • Afhankelijk van de televisie, als de laatste keer dat u televisie keek het televisiegeluid werd voortgebracht door de luidsprekers van de televisie, wordt de receiver mogelijk niet automatisch ingeschakeld wanneer u de televisie inschakelt.
  • Als de televisie de functie Geluidsregeling van het systeem niet heeft, drukt u op AMP MENU, en stelt u vervolgens "<HDMI>" - "AUDIO.OUT" in op "TV+AMP" of "AMP" op het displaypaneel.
  • Als "<HDMI>" - "CTRL.HDMI" is ingesteld op "CTRL ON", wordt "<HDMI>" - "AUDIO.OUT" automatisch ingesteld overeenkomstig de luidsprekeruitgangsinstellingen van de aangesloten televisie.