De equalizer instellen

U kunt u het niveau van de lage/hoge tonen () van de voorluidsprekers instellen.

Niveau (dB)

Frequentie (Hz)

Lage tonen

Hoge tonen

  1. Selecteer [Sound Effect] in het startmenu.
  2. Selecteer [Bass] of [Treble].
  3. Druk op / om het niveau in te stellen, en druk daarna op .

Opmerking

  • Deze functie werkt niet in de volgende gevallen:
    • [Direct] is geselecteerd en een analoge ingang is geselecteerd.
    • De functie Pure Direct is ingeschakeld.
  • Afhankelijk van het audioformaat kan de receiver signalen met een lagere bemonsteringsfrequentie afspelen dan de oorspronkelijke bemonsteringsfrequentie van de ingangssignalen.
  • De frequenties voor [Bass] en [Treble] liggen vast.