Voorkeurzenders een naam geven [Name In]

U kunt maximaal 8 tekens invoeren voor de naam van een voorkeurzender.

 1. Selecteer [Listen] - [FM] in het startmenu.

  Het FM-scherm wordt weergegeven.

 2. Selecteer [Preset List].
 3. Druk op / om het voorkeurzendernummer te selecteren waaraan u een naam wilt toewijzen, en druk daarna op .

  Daarmee gaat u terug naar het scherm FM-voorkeurzenders.

 4. Selecteer [Name In].
 5. Druk herhaaldelijk op / om een teken te selecteren en druk daarna op .

  Om de invoerpositie vooruit of achteruit te verplaatsen, drukt u op /.

 6. Herhaal stap 5 om de tekens één voor één in te voeren en druk daarna op .

  De naam die u hebt ingevoerd, wordt vastgelegd.
  Om de naam van andere voorkeurzenders te wijzigen, herhaalt u de stappen 1 tot en met 6.

Naamgeving voorkeurzenders annuleren

Druk op BACK.

Hint

 • Deze bediening kan ook worden uitgevoerd op het displaypaneel van de receiver door op AMP MENU te drukken.