De FM-stereo-ontvangst is slecht.

  • Selecteer [Listen] - [FM] in het startmenu en selecteer daarna [FM Mode] - [Mono].