Het geluid wordt voortgebracht door de receiver en de televisie.

  • Onderbreek het geluid van de receiver of de televisie.
  • Als de audiosignalen vanaf het aangesloten HDMI-apparaat worden voortgebracht door zowel de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten als de televisieluidsprekers, drukt u op AMP MENU en stelt u "<HDMI>" - "AUDIO.OUT" in op "AMP" op het displaypaneel. De audiosignalen worden alleen voortgebracht door de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten.