Informatie op het displaypaneel bekijken

Het displaypaneel bevat allerlei informatie over de status van de receiver, zoals het geluidsveld.

 1. Selecteer de ingang waarvan u de informatie wilt controleren.
 2. Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
  Telkens wanneer u op DISPLAY drukt, doorloopt het display de volgende onderdelen:

  Door u geselecteerde ingang (*1) - Geluidsveld dat nu wordt toegepast (*2) - Volumeniveau - Streaminginformatie (*3) - Indexnaam van de ingang (*4)

  Wanneer u naar de FM-radio luistert

  Naam van voorkeurzender (*4) - Frequentie en voorkeurzendernummer (*5) - Geluidsveld dat nu wordt toegepast (*2) - Volumeniveau

  Wanneer wordt afgespeeld vanaf een BLUETOOTH-apparaat

  BLUETOOTH - BLUETOOTH-apparaatnaam - BLUETOOTH-apparaatadres - geluidsveld dat momenteel wordt toegepast - volumeniveau

  Wanneer u RDS-uitzendingen ontvangt (alleen voor Europese en Aziatisch-Pacifische modellen)

  Naam van programmaservice - Frequentie en voorkeurzendernummer (*5) - Geluidsveld dat nu wordt toegepast (*2) - Volumeniveau

*1 Als "<INPUT>" - "IN MODE" is ingesteld op "ANALOG", wordt de door u geselecteerde functie weergegeven.

*2 Als de functie Pure Direct is geselecteerd, wordt "PURE" weergegeven in plaats van de aanduiding van het geluidsveld.

*3 De streaminginformatie wordt mogelijk niet weergegeven.

*4 De indexnaam of de naam van de voorkeurzender wordt alleen weergegeven als u een naam aan de ingang of de voorkeurzender hebt toegewezen.De indexnaam of de naam van de voorkeurzender wordt niet weergegeven als alleen spaties zijn ingevoerd of als de indexnaam/naam van de voorkeurzender hetzelfde is als de naam van de ingang.

*5 Een voorkeurzendernummer wordt alleen weergegeven als de frequentie is opgeslagen in het voorkeurzendergeheugen.

Opmerking

 • Sommige tekens of symbolen in bepaalde talen worden mogelijk niet weergegeven.