Lijst met instellingen die kunnen worden gewijzigd met behulp van het menu op het displaypaneel

U kunt de volgende instellingen wijzigen in het instellingenmenu op het displaypaneel van de receiver door op AMP MENU te drukken.

Sommige instellingen kunnen ook worden gewijzigd in het menu dat op het televisiescherm wordt weergegeven.

Instellingen voor Auto Calibration "<A. CAL>"

 • Start Auto Calibration "START"
  Auto Calibration kan worden uitgevoerd door middel van de stappen van [Easy Setup]. Raadpleeg voor meer informatie over [Easy Setup] de gebruiksaanwijzing.
 • Type Auto Calibration "CAL TYPE" (*1)
  Deze instelling wordt beschreven met behulp van menu's die worden weergegeven op het televisiescherm.
  Raadpleeg "Het type Auto Calibration selecteren [Calibration Type]".

Niveau-instellingen "<LEVEL>"

 • Testtoon "T. TONE" (*2)

De onderstaande instellingen worden beschreven met behulp van menu's die worden weergegeven op het televisiescherm.
Raadpleeg "Het luidsprekerniveau instellen [Level]".

 • Niveau linker voorluidspreker "FL LVL" (*2)
 • Niveau rechter voorluidspreker "FR LVL" (*2)
 • Niveau middenluidspreker "CNT LVL" (*2)
 • Niveau linker surroundluidspreker "SL LVL" (*2)
 • Niveau rechter surroundluidspreker "SR LVL" (*2)
 • Niveau subwoofer "SW LVL" (*2)
 • Verschil televisie-volume "TV.OFFSET"

Luidsprekerinstellingen "<SPKR>"

 • Luidsprekerpatroon "PATTERN"
  Raadpleeg voor meer informatie over het luidsprekerpatroon de gebruiksaanwijzing.

De onderstaande instellingen worden beschreven met behulp van menu's die worden weergegeven op het televisiescherm.
Raadpleeg "De grootte van de luidspreker instellen [Size]".

 • Grootte van voorluidsprekers "FRT SIZE" (*2)
 • Grootte van middenluidspreker "CNT SIZE" (*2)
 • Grootte van surroundluidsprekers "SUR SIZE" (*2)

De onderstaande instellingen worden beschreven met behulp van menu's die worden weergegeven op het televisiescherm.
Raadpleeg "De afstand tot de luidsprekers instellen [Distance]".

 • Afstand linker voorluidspreker "FL DIST." (*2)
 • Afstand rechter voorluidspreker "FR DIST." (*2)
 • Afstand middenluidspreker "CNT DIST." (*2)
 • Afstand linker surroundluidspreker "SL DIST." (*2)
 • Afstand rechter surroundluidspreker "SR DIST." (*2)
 • Afstand subwoofer "SW DIST." (*2)
 • Eenheid van afstand "DIST.UNIT"

De onderstaande instellingen worden beschreven met behulp van menu's die worden weergegeven op het televisiescherm.
Raadpleeg "De kantelfrequentie van de luidsprekers instellen [Crossover Freq]".

 • Kantelfrequentie voorluidsprekers "FRT CRS." (*3)
 • Kantelfrequentie middenluidspreker "CNT CRS." (*3)
 • Kantelfrequentie surroundluidsprekers "SUR CRS." (*3)

Ingangsinstellingen "<INPUT>"

 • Ingangsfunctie "IN MODE"
 • Ingangen een naam geven "NAME IN"
 • Toewijzing digitale audio-ingang "A. ASSIGN"

Surroundinstellingen "<SURR>"

 • Type HD-D.C.S.-effect "EFFECT" (*4)

EQ-instellingen "<EQ>"

De onderstaande instellingen worden beschreven met behulp van menu's die worden weergegeven op het televisiescherm.
Raadpleeg "De equalizer instellen".

 • Niveau lage tonen voorluidsprekers "BASS"
 • Niveau hoge tonen voorluidsprekers "TREBLE"

Tuner-instellingen "<TUNER>"

Audio-instellingen "<AUDIO>"

 • Night Mode "NIGHT M."
  Deze instelling wordt beschreven met behulp van menu's die worden weergegeven op het televisiescherm.
  Raadpleeg "Genieten van helder geluid bij een laag volume [Night Mode]".
 • Synchroniseert audio met video-uitvoer "A/V SYNC"
 • Taalselectie digitale uitzending "DUAL"
 • Compressor dynamisch bereik "D. RANGE"

HDMI-instellingen "<HDMI>"

 • Control for HDMI "CTRL.HDMI"
 • Standby Linked to TV "STBY.LINK"
 • Standby Through "STBY.THRU"
 • HDMI-audio-uitvoer "AUDIO.OUT"
 • Synchronisatie HDMI-geluidsveld "S.F. SYNC"
 • Subwoofer-niveau voor HDMI "SW LVL"
 • HDMI-signaalformaat "SIG. FMT."
  Raadpleeg voor meer informatie over het HDMI-signaalformaat de gebruiksaanwijzing.

BLUETOOTH-instellingen "<BT>"

 • BLUETOOTH-stand-bystand "BT STBY" (*5)
 • BLUETOOTH AAC "BT AAC"
 • BLUETOOTH Power "BT POWER"

Systeeminstellingen "<SYSTEM>"

 • Automatische stand-bystand "AUTO.STBY"
 • Slaaptimer "SLEEP"
 • USB updaten "UPDATE"
 • Versieweergave "VER. X.XXX" (*6)
 • Modelnaamweergave "STR-DH590"

*1 U kunt deze instelling alleen selecteren als u Auto Calibration hebt uitgevoerd en de instellingen hebt opgeslagen.

*2 Mogelijk zijn sommige parameters of instellingen niet beschikbaar afhankelijk van de instelling van het luidsprekerpatroon.

*3 U kunt deze parameter alleen selecteren als de luidspreker is ingesteld op "SMALL".

*4 U kunt deze parameter alleen selecteren als u als geluidsveld "HD-D.C.S." hebt geselecteerd.

*5 U kunt deze parameter alleen selecteren wanneer een BLUETOOTH-apparaat is gepaard.

*6 X.XXX vertegenwoordigt het versienummer.