De fabrieksinstellingen herstellen

U kunt alle in het geheugen opgeslagen instellingen wissen en de fabrieksinstellingen van de receiver herstellen door de volgende procedure uit te voeren.
U moet voor deze bediening de knoppen op de receiver gebruiken.

  1. Schakel de receiver uit.
  2. Houd (aan/stand-by) op de receiver ingedrukt gedurende 5 seconden.

    "CLEARING" knippert enige tijd op het displaypaneel en verandert daarna in "CLEARED *".

Opmerking

  • Het duurt enkele minuten voordat het geheugen volledig is gewist. Schakel de receiver niet uit voordat "CLEARED *" wordt weergegeven op het displaypaneel.