De BLUETOOTH-stand-bystand instellen "BT STBY"

Wanneer een BLUETOOTH-apparaat is gepaard, kunt u de BLUETOOTH-stand-bystand instellen zodat de receiver kan worden bediend door het BLUETOOTH-apparaat, zelfs wanneer de receiver in de stand-bystand staat.
Deze bediening is alleen beschikbaar via het displaypaneel op de voorzijde van de receiver.

  1. Druk op AMP MENU.
  2. Selecteer "<BT>" - "BT STBY" op het displaypaneel.
  3. Selecteer de gewenste instelling.
    • STBY ON: U kunt de receiver inschakelen vanaf een BLUETOOTH-apparaat.
    • STBY OFF

Opmerking

  • Als "BT STBY" is ingesteld op "STBY ON" en een apparaat gepaard is, brandt het (aan/stand-by-)lampje op het voorpaneel rood wanneer de receiver in de stand-bystand staat.