De ontvangstfunctie van FM-zenders instellen [FM Mode]

De ontvangstfunctie van FM-zenders wordt standaard ingesteld op [Stereo]. Als de ontvangst slecht is, stelt u dit in op [Mono] om de ruis te onderdrukken en van een helder geluid te genieten.

  1. Druk op [Listen] - [FM] in het startmenu.
    Het FM-scherm wordt weergegeven.
  2. Selecteer [FM Mode].
  3. Druk op / om [Mono] te selecteren en druk daarna op .

Opmerking

  • Deze functie werkt alleen wanneer [FM] is geselecteerd als ingang.

Hint

  • Deze bediening kan ook worden uitgevoerd op het displaypaneel van de receiver door op AMP MENU te drukken.