Het geluid wordt onderbroken tijdens het kijken naar een televisieprogramma of content op een Blu-ray Disc, enz.

  • Druk op AMP MENU en controleer daarna de instelling van "<HDMI>" - "S.F. SYNC" op het displaypaneel. Als de functie is ingesteld op "ON", kan het geluid worden onderbroken wanneer het geluidsveld automatisch omschakelt aan de hand van de instelling van Sound mode of Scène selecteren op uw televisie. Om te voorkomen dat het geluid wordt onderbroken, stelt u de functie in op "OFF" en selecteert u daarna het gewenste geluidsveld.