De standaardinstellingen van geluidsvelden herstellen

U moet voor deze bediening de knoppen op de receiver gebruiken.

  1. Schakel de receiver uit.
  2. Houd MUSIC ingedrukt en druk op (aan/stand-by) op de receiver.

    "S.F. CLEAR" wordt op het displaypaneel weergegeven en de standaardinstelling van alle geluidsvelden wordt hersteld.