Het startmenu gebruiken

U kunt het menu van de receiver weergeven op het televisiescherm om het gewenste instellingenmenu te selecteren.

  1. Stel de ingang van de televisie in op de ingang waarop de receiver is aangesloten.
  2. Druk op HOME om het startmenu op het televisiescherm weer te geven.

  3. Druk herhaaldelijk op / om het gewenste menu te selecteren en druk daarna op om de selectie te bevestigen.

De onderdelen van het startmenu

Watch, Listen: Selecteer dit om te genieten van audio of video vanaf AV-apparaten of de ingebouwde FM-tuner.

Easy Setup: Selecteer dit om Easy Setup uit te voeren.
Raadpleeg voor meer informatie de bijgeleverde beknopte gids of gebruiksaanwijzing.


Sound Effect: Selecteer dit om te genieten van geluidseffecten.

Speaker Setting: Selecteer dit om de luidsprekerinstellingen te wijzigen.
Raadpleeg voor meer informatie de onderwerpen van "De luidsprekerinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren" in deze helpgids.

Hint

  • U kunt tijdens het afspelen van video en audio het optiemenu weergeven door op OPTIONS te drukken en de betreffende instellingen te selecteren.
  • Druk op BACK om terug te keren naar het vorige scherm.
  • Als u een menu wilt verlaten, drukt u op HOME om terug te gaan naar het startmenu, en drukt u daarna opnieuw op HOME.
  • Instellingen die niet op het televisiescherm kunnen worden bediend, kunnen worden ingesteld met behulp van de menu's op het displaypaneel. Druk op AMP MENU om het menu weer te geven op het displaypaneel.