Audio en video afspelen vanaf aangesloten AV-apparaten

 1. Stel de ingang van de televisie in op de ingang waarop de receiver is aangesloten.
 2. Druk op HOME.

  Het startmenu wordt weergegeven op het televisiescherm.
  Afhankelijk van de televisie kan het even duren voordat het startmenu wordt weergegeven op het televisiescherm.

 3. Selecteer [Watch] of [Listen] in het startmenu.

  De menuonderdelen worden weergegeven op het televisiescherm.

 4. Selecteer het apparaat dat u wilt afspelen.
 5. Schakel het apparaat in en start het afspelen.
 6. Druk op +/– om het volume in te stellen.

  U kunt ook MASTER VOLUME op de receiver gebruiken.

Opmerking

 • Voordat u de receiver uitschakelt, moet u het volume verlagen. Anders kan de volgende keer dat u de receiver inschakelt, het geluid op een hoog volumeniveau worden uitgevoerd en uw luidsprekers worden beschadigd.

Hint

 • U kunt de INPUT SELECTOR op de receiver draaien of op de ingangstoetsen op de afstandsbediening drukken om het gewenste apparaat te selecteren.
 • U kunt het volume op verschillende manieren instellen met de knop MASTER VOLUME op de receiver of de toetsen +/– op de afstandsbediening.
  Het volume snel verhogen of verlagen
  • Draai de knop snel.
  • Druk op een van de toetsen en houd deze ingedrukt.
  Het volume nauwkeurig instellen
  • Draai de knop langzaam.
  • Druk op een van de toetsen en laat deze onmiddellijk weer los.