De afstand tot de luidsprekers instellen [Distance]

U kunt de afstand van de luisterpositie naar elke luidspreker instellen (linker/rechter voorluidsprekers, middenluidspreker, subwoofer en linker/rechter surroundluidsprekers).

  1. Selecteer [Speaker Setting] in het startmenu.
  2. Druk herhaaldelijk op / om [Distance] te selecteren.
  3. Druk op / om de luidspreker te selecteren waarvan u de afstand tot de luisterpositie wilt instellen, en druk daarna op .
  4. Druk op / om de afstand in te stellen, en druk daarna op .

Opmerking

  • Mogelijk zijn enkele parameters niet beschikbaar afhankelijk van de instelling van het luidsprekerpatroon.
  • [Distance] kan niet worden ingesteld wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.

Hint

  • U kunt de afstand van elke luidspreker ook instellen in het menu "<SPKR>" op het displaypaneel.
  • U kunt de eenheid van afstand omschakelen tussen "METER" en "FEET".