De audio met de video-uitvoer synchroniseren "A/V SYNC"

U kunt de uitvoer van audio vertragen om het tijdsverschil tussen audio-uitvoer en de visuele weergave te minimaliseren.

Deze functie is handig wanneer u een groot lcd- of plasmascherm of een projector gebruikt. U kunt de functie voor elke ingang afzonderlijk instellen.

Tijdens het afspelen kunt u ook deze functie selecteren in het optiemenu dat wordt weergegeven door op OPTIONS te drukken.
Deze bediening is alleen beschikbaar via het displaypaneel op de voorzijde van de receiver.

  1. Druk op AMP MENU.
  2. Selecteer "<AUDIO>" - "A/V SYNC" op het displaypaneel.
  3. Selecteer de gewenste instelling.
    • SYNC ON (Vertragingstijd: 60 ms): De audio-uitvoer wordt vertraagd, zodat het tijdsverschil tussen de audio-uitvoer en de visuele weergave geminimaliseerd wordt.
    • SYNC OFF (Vertragingstijd: 0 ms): De audio-uitvoer wordt niet vertraagd.

Opmerking

  • Afhankelijk van het audioformaat kan de receiver signalen afspelen op een lagere bemonsteringsfrequentie dan de werkelijke bemonsteringsfrequentie van de ingangssignalen.