Het geluidsveld schakelt automatisch om.

  • Druk op AMP MENU en controleer daarna de instelling van "<HDMI>" - "S.F. SYNC" op het displaypaneel.
    Als de functie is ingesteld op "ON", wordt het geluidsveld automatisch omgeschakeld aan de hand van de informatie van het programma waarnaar u op dat moment kijkt, of aan de hand van de instelling van de functie Sound mode/Scène selecteren.
    Als u niet wilt dat het geluidsveld automatisch wordt omgeschakeld, stelt u de functie in op "OFF". Dit biedt u de mogelijkheid om een geluidsveld toe te wijzen aan elke ingang van de receiver.