PROTECT

Als "PROTECT" wordt weergegeven op het displaypaneel, wordt de receiver na enkele seconden automatisch uitgeschakeld. Controleer het volgende:

  • Een overspanning of stroomstoring kan zijn opgetreden. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek na 30 minuten de stekker er weer in.
  • De receiver kan afgedekt zijn en de ventilatiegaten geblokkeerd zijn. Verwijder het voorwerp dat de ventilatiegaten van de receiver afdekt.
  • Koppel alle luidsprekers en de subwoofer los.
  • Controleer of de draden van de luidsprekers aan beide uiteinden strak in elkaar gedraaid zijn.
  • Sluit eerst de voorluidsprekers aan, steek daarna de stekker van het netsnoer in het stopcontact en schakel tenslotte de receiver in. Verhoog het volumeniveau en laat de receiver ten minste 30 minuten werken totdat deze geheel is opgewarmd. Sluit daarna één voor één de volgende luidsprekers aan en test elke extra luidspreker totdat u hebt gevonden welke luidspreker de beschermingsfout veroorzaakt.
  • De impedantie van de aangesloten luidsprekers kan lager zijn dan de nominale impedantie aangegeven op de achterkant van de receiver. Sluit luidsprekers aan met een impedantie die binnen het bereik ligt.
  • Nadat bovenstaande punten zijn gecontroleerd en eventuele problemen zijn opgelost, schakelt u de receiver in. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.