Andere audio-ingangsaansluitingen gebruiken "A. ASSIGN"

U kunt de OPTICAL/COAXIAL digitale audio-ingangsaansluitingen opnieuw toewijzen aan een andere ingang als de standaardinstellingen van de aansluitingen niet overeenkomen met uw aangesloten apparaten.

Bijvoorbeeld, wanneer u een dvd-speler aansluit op de OPTICAL TV IN-aansluiting, wijst u de OPTICAL TV IN-aansluiting toe aan [BD/DVD].
Deze bediening is alleen beschikbaar via het displaypaneel op de voorzijde van de receiver.

  1. Selecteer de naam van de ingang die u wilt toewijzen.
  2. Druk op AMP MENU.
  3. Selecteer "<INPUT>" - "A. ASSIGN".
  4. Selecteer de aansluiting die u aan de ingang wilt toewijzen.

Toewijsbare audio-ingangsaansluitingen

OPT:
MEDIA.B, BD/DVD, SAT, GAME, SA-CD
COAX:
MEDIA.B, BD/DVD, SAT, GAME, SA-CD (*)
NONE:
MEDIA.B (*), BD/DVD (*), SAT (*), GAME (*), SA-CD

* Standaardinstelling

Opmerking

  • Als u de digitale audio-ingang toewijst, kan de instelling "IN MODE" automatisch worden gewijzigd.
  • Voor elke ingang is één nieuwe toewijzing toegestaan.
  • Als geen geluid wordt uitgevoerd door de aansluitingen die u hebt toegewezen, controleert u tevens de "IN MODE"-instellingen.