De uitvoer van HDMI-audiosignalen van aangesloten apparaten instellen "AUDIO.OUT"

U kunt de uitvoer van HDMI-audiosignalen instellen van afspeelapparaten die op de receiver zijn aangesloten via een HDMI-verbinding.
Deze bediening is alleen beschikbaar via het displaypaneel op de voorzijde van de receiver.

 1. Druk op AMP MENU.
 2. Selecteer "<HDMI>" - "AUDIO.OUT" op het displaypaneel.
 3. Selecteer de gewenste instelling.
  • AMP: HDMI-audiosignalen van afspeelapparaten worden alleen uitgevoerd naar de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten. Meerkanaals geluid kan ongewijzigd worden afgespeeld.
  • TV+AMP: Het geluid wordt uitgevoerd via de televisieluidspreker en de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten.

Opmerking

 • Audiosignalen worden niet voortgebracht door de luidspreker van de televisie als "AUDIO.OUT" is ingesteld op "AMP".
 • Als "TV+AMP" is geselecteerd, zijn de audioformaten, het aantal kanalen, de bemonsteringsfrequentie, enz. die kunnen worden uitgevoerd door het afspeelapparaat en via de receiver kunnen worden ingevoerd in de televisie, beperkt tot die worden ondersteund door de televisie. Als de televisie alleen stereo-audio ondersteunt, zal het geluid dat door de receiver wordt uitgevoerd ook in stereo zijn, zelfs als u een meerkanaals audiobron afspeelt.
 • Als u de receiver aansluit op een videoapparaat (projector, enz.), wordt mogelijk geen geluid uitgevoerd door de receiver. Selecteer in dat geval "AMP".
 • Als u "TV+AMP" selecteert, wordt alleen het geluid vanaf de HDMI IN-aansluitingen voortgebracht door de luidspreker van de televisie.