Deze Helpgids gebruiken

Deze Helpgids beschrijft functies en instellingen die niet worden vermeld in de bijgeleverde Beknopte gids en Gebruiksaanwijzing. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een beschrijving van het opstellen en voorbereiden van de receiver en voor een beschrijving van de onderdelen en bedieningselementen.

U kunt de informatie in deze Helpgids doorzoeken door een trefwoord in te voeren. Druk op linksboven of rechtsboven op het scherm om te zoeken naar het gewenste onderwerp.

Opmerking

  • Deze Helpgids beschrijft hoofdzakelijk de procedures voor bediening met de afstandsbediening. U kunt ook de bedieningselementen op de receiver gebruiken met dezelfde of soortgelijke namen als die op de afstandsbediening.
  • De volgende twee typen instellingenmenu's zijn beschikbaar om te bedienen:
    • Menu's die worden weergegeven op het televisiescherm
    • Menu's die worden weergegeven op het displaypaneel van de receiver
    De onderdelen en parameters van de instellingenmenu's die worden weergegeven op het televisiescherm worden aangegeven tussen [ ], en de onderdelen van de instellingenmenu's die worden weergegeven op het displaypaneel van de receiver worden aangegeven tussen " ".
  • U kunt niet zoeken op meerdere trefwoorden tegelijk.