Er wordt geen televisiegeluid uitgevoerd door de receiver.

 • Controleer het type en de aansluiting van de HDMI -kabel, optisch digitale kabel of audiokabel die is aangesloten op de receiver en de televisie (raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing).
 • Als de receiver is aangesloten op een televisie die compatibel is met de functie Audio Return Channel (ARC), verzekert u zich ervan dat de receiver is aangesloten op een HDMI-aansluiting die compatibel is met de functie Audio Return Channel (ARC) (raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing).
 • Als de televisie compatibel is met de functie Audio Return Channel (ARC), verzekert u zich ervan dat de functie Control for HDMI is ingeschakeld op de televisie.
 • Zorg ervoor dat "<HDMI>" - "CTRL.HDMI" is ingesteld op "CTRL ON" op het displaypaneel.
 • Zorg ervoor dat "<INPUT>" - "IN MODE" is ingesteld op "AUTO"op het displaypaneel wanneer de ingang van de receiver is ingesteld op [TV].
 • Verzeker u ervan dat de televisie de functie Geluidsregeling van het systeem ondersteunt. Stel de luidsprekerinstelling van de televisie (BRAVIA) in op "Audiosysteem". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw televisie voor informatie over het instellen van de televisie.
 • Als de televisie de functie Geluidsregeling van het systeem niet heeft, drukt u op AMP MENU en stelt u vervolgens op het displaypaneel "<HDMI>" - "AUDIO.OUT" in op:
  • "TV+AMP" als u wilt luisteren naar het geluid van de televisieluidspreker en de receiver.
  • "AMP" als u wilt luisteren naar het geluid van alleen de receiver.
 • Als de televisie niet compatibel is met de functie Audio Return Channel (ARC), sluit u de receiver aan op de televisie met een optisch digitale kabel (niet bijgeleverd) of audiokabel (niet bijgeleverd). De aangesloten luidsprekers zullen geen televisiegeluid voortbrengen wanneer een televisie die niet compatibel is met de functie Audio Return Channel (ARC) is aangesloten via een HDMI-verbinding.
 • Afhankelijk van de volgorde waarin u de televisie en de receiver inschakelt, kan het geluid van de receiver onderbroken zijn in welk geval "MUTING" wordt weergegeven op het displaypaneel van de receiver. Als dat gebeurt, schakelt u eerst de televisie in en daarna de receiver.
 • Schakel de ingangsbron van de receiver om naar [TV].
 • Verhoog het volume op de receiver of annuleer de geluidsonderbreking.