Het niveau van de subwoofer instellen "SW LVL"

U kunt het niveau van de subwoofer instellen op 0 dB of +10 dB als PCM-signalen worden ingevoerd via een HDMI-verbinding. U kunt het niveau voor elke ingangsbron waaraan een HDMI-ingangsaansluiting is toegewezen, afzonderlijk instellen.
Deze bediening is alleen beschikbaar via het displaypaneel op de voorzijde van de receiver.

  1. Druk op AMP MENU.
  2. Selecteer "<HDMI>" - "SW LVL" op het displaypaneel.
  3. Selecteer de gewenste instelling.
    • SW AUTO: Stelt automatisch het niveau in op 0 dB of +10 dB, afhankelijk van de audiostream.
    • SW +10 dB
    • SW 0 dB

Opmerking

  • Deze instelling is ongeldig wanneer [FM], [BT], [SA-CD/CD] of [TV] is geselecteerd.