De kantelfrequentie van de luidsprekers instellen [Crossover Freq]

Nadat u de Auto Calibration hebt uitgevoerd, wordt voor elke luidspreker een kantelfrequentie ingesteld aan de hand van de gemeten resultaten. Als een luidspreker is ingesteld op [Small] in het menu [Speaker Setting], kunt u de kantelfrequentie voor de lage tonen handmatig wijzigen door de volgende stappen uit te voeren.

  1. Selecteer [Speaker Setting] in het startmenu.
  2. Druk herhaaldelijk op / om [Crossover Freq] te selecteren.
  3. Druk op / om de luidspreker te selecteren waarvan u de kantelfrequentie wilt wijzigen, en druk daarna op .
  4. Druk op / om de kantelfrequentie in te stellen, en druk daarna op .

Opmerking

  • [Crossover Freq] kan niet worden ingesteld wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.
  • Aan de hand van de resultaten van de Auto Calibration wordt geen kantelfrequentie ingesteld voor de luidsprekers waarvan de grootte is bepaald op [Large]. Bovendien kan de [Crossover Freq] niet worden ingesteld door de bovenstaande stappen te volgen.

Hint

  • U kunt de kantelfrequentie van de luidsprekers ook instellen in het menu "<SPKR>" op het displaypaneel.