Voorbereidingen voor het gebruik van de "BRAVIA" Sync-functie

Schakel de functie Control for HDMI in om de functie "BRAVIA" Sync te gebruiken. De functie Control for HDMI moet apart worden ingeschakeld op de receiver en het aangesloten apparaat.
Deze bediening is alleen beschikbaar via het displaypaneel op de voorzijde van de receiver.

 1. Druk op AMP MENU.
 2. Selecteer "<HDMI>" - "CTRL.HDMI" op het displaypaneel.
 3. Selecteer "CTRL ON".

  De functie Control for HDMI van de receiver wordt ingeschakeld.

 4. Druk op AMP MENU om het menu te sluiten.
 5. Selecteer de HDMI-ingang van de televisie als de ingang waarop de receiver is aangesloten met behulp van de afstandsbediening van de televisie om het instelmenu van de televisie weer te geven.
 6. Schakel de functie Control for HDMI van de televisie in.

  Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen van de televisie de gebruiksaanwijzing die bij de televisie werd geleverd.

 7. Schakel de functie Control for HDMI in op de aangesloten apparaten.

  Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de verschillende apparaten voor meer informatie over het instellen van het aangesloten apparaat.

Opmerking

 • Voer de bovenstaande stappen opnieuw uit nadat de HDMI-kabel is losgekoppeld of de verbinding is gewijzigd.