Naar FM-radio luisteren

U kunt naar FM-uitzendingen luisteren via de ingebouwde tuner. Scan de radiofrequenties met de volgende procedure om automatisch af te stemmen op een zender. Zorg ervoor dat de FM-draadantenne is aangesloten op de receiver voordat u deze bediening uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over de antenne de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

  1. Selecteer [Listen] - [FM] in het startmenu.

    Het FM-scherm wordt weergegeven.

  2. Selecteer [Tuning –] of [Tuning +].

    De cijfers van de frequentie op het FM-scherm beginnen te veranderen. De receiver scant automatisch de radiofrequenties en stopt met scannen zodra een zender wordt ontvangen.
    Herhaal deze stap totdat u hebt afgestemd op de gewenste zender.

FM-scherm

 

A: Frequentieaanduiding

Toont de frequentie van de zender die door de tuner wordt ontvangen.

Hint

  • U kunt ook TUNING+/– op de afstandsbediening of op de receiver gebruiken om af te stemmen.