Een sterke brom of ruis is hoorbaar.

  • Wanneer zich obstakels tussen de receiver en uw BLUETOOTH-apparaat bevinden, verwijdert u ze, of plaatst u de receiver en/of het BLUETOOTH-apparaat verder weg van de obstakels.
  • Als een apparaat dat elektromagnetische straling genereert, zoals een draadloos LAN, een ander BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, in de buurt staat, zet u deze verder weg.
  • Verlaag het volume van het verbonden BLUETOOTH-apparaat.