De slaaptimer gebruiken

U kunt instellen dat de receiver na een bepaalde tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld (maximaal 2 uur).

  1. Druk op SLEEP.

    Telkens wanneer u op SLEEP drukt, doorloopt het display de volgende onderdelen:
    "0-30-00" - "1-00-00" - "1-30-00" - "2-00-00" - "OFF"

    "SLEEP" licht op het displaypaneel op wanneer de slaaptimer is ingeschakeld.

Hint

  • Om de resterende tijd te controleren voordat de receiver wordt uitgeschakeld, drukt u op SLEEP. De resterende tijd wordt op het displaypaneel weergegeven.
  • De slaaptimer wordt geannuleerd als u op (aan/stand-by) drukt.