Geen geluid of slechts een erg zacht geluid wordt voortgebracht door specifieke luidsprekers.

  • Controleer of de luidsprekerinstellingen geschikt zijn door de volgende instellingen te gebruiken:
    • Voer Auto Calibration uit bij [Easy Setup] in het startmenu.
    • Druk op AMP MENU en selecteer daarna "<SPKR>" - "PATTERN" op het displaypaneel.
    Controleer vervolgens of het geluid correct door elke luidspreker wordt voortgebracht door op AMP MENU te drukken en "<LEVEL>" - "T. TONE" te selecteren op het displaypaneel.
  • Verzeker u ervan dat de subwoofer is ingeschakeld.
  • Controleer het volumeniveau van de subwoofer.
  • Afhankelijk van het geselecteerde geluidsveld, brengt de subwoofer mogelijk geen geluid voort.