Een testtoon uitvoeren uit elke luidspreker "T. TONE"

U kunt elke luidsprekers achtereenvolgens een testtoon laten voortbrengen.
Deze bediening is alleen beschikbaar via het displaypaneel op de voorzijde van de receiver.

 1. Druk op AMP MENU.
 2. Selecteer "<LEVEL>" - "T. TONE" op het displaypaneel.
 3. Selecteer de gewenste instelling.
  • OFF
  • AUTO XXX (*): Elke luidspreker brengt achtereenvolgens een testtoon voort.

  * XXX geeft een luidsprekerkanaal aan (FL, CNT, FR, SR, SL, SW).De luidsprekerkanalen die op het displaypaneel worden weergegeven verschillen afhankelijk van de instelling van het luidsprekerpatroon.  Als u het luidsprekerniveau wilt instellen aan de hand van de resultaten van het voortbrengen van een testtoon, raadpleegt u "Het luidsprekerniveau instellen [Level]" voor informatie over hoe het niveau kan worden ingesteld.

Hint

 • Als u het niveau van alle luidsprekers tegelijkertijd wilt instellen, drukt u op +/–. U kunt ook MASTER VOLUME op de receiver gebruiken. De ingestelde waarde wordt tijdens het instellen op het displaypaneel weergegeven.