Відтворення фотографій

Відтворення записаних зображень.

  1. Натисніть кнопку (відтворення), щоб перейти в режим відтворення.
  2. За допомогою мультиселектора виберіть зображення.

Підказка

  • Виріб створює файл бази даних зображень на карті пам’яті для запису та відтворення зображень. Зображення, яке не зареєстровано в файлі бази даних зображень, може не відтворюватися належним чином. Для відтворення зображень, знятих за допомогою інших пристроїв, зареєструйте їх у файлі бази даних зображень за допомогою MENU(Налаштуван.)[Віднов. БД зображ.].
  • Якщо відтворити зображення одразу після безперервної зйомки, на моніторі може відобразитись значок запису даних/кількість зображень, які залишилось записати. Під час запису деякі функції можуть бути недоступні.