Панорама: Напрям.

Налаштування напрямку руху фотоапарата під час панорамної зйомки.

  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Панорама: Напрям.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Праворуч:
Ведіть фотоапаратом зліва направо.
Ліворуч:
Ведіть фотоапаратом справа наліво.
Вгору:
Ведіть фотоапаратом знизу вгору.
Вниз:
Ведіть фотоапаратом згори вниз.