Відтворення зображень у режимі показу слайдів (Слайд-шоу)

Постійне автоматичне відтворення зображень.

  1. MENU(Відтворення) → [Слайд-шоу] → потрібний параметр.
  2. Виберіть [Ввід].

Детальна інформація про пункти меню

Повторити:
Виберіть значення [Увімк], за якого зображення відтворюються безперервно, або значення [Вимк], за якого виріб виходить із режиму показу слайдів після відтворення усіх зображень.
Інтервал:
Виберіть інтервал відображення для зображень — [1 сек.], [3 сек.] , [5 сек.], [10 сек.] або [30 сек.].

Вихід із режиму показу слайдів під час відтворення

Для виходу з режиму показу слайдів натисніть кнопку MENU. Призупинити показ слайдів неможливо.

Підказка

  • Щоб відобразити наступне/попереднє зображення під час відтворення, натискайте лівий або правий край мультиселектора.
  • Увімкнути показ слайдів можна лише, якщо для функції [Режим перегляду] встановлено значення [Перегляд за датою] або [Перегляд папки (Фото)].