Автоспуск

Зйомка зображення за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску. Використовуйте 5-/10-секундний автоспуск, якщо ви будете на фотографії, та використовуйте 2-секундний автоспуск, щоб зменшити тремтіння фотоапарата, спричинене натисканням кнопки спуску.

 1. Кнопка / (Режим протягання) → [Автоспуск].
  • Режим роботи шторки можна також встановити, вибравши MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Режим протягання].
 2. Виберіть потрібний режим, натиснувши правий/лівий край мультиселектора.
 3. Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.
  Блимає індикатор автоспуску, лунає звуковий сигнал і після спливання встановленої кількості секунд знімається зображення.

Детальна інформація про пункти меню

Налаштування кількості секунд, які спливають до зйомки зображення після натискання кнопки спуску.

Автоспуск: 10 сек
Автоспуск: 5 сек
Автоспуск: 2 сек

Підказка

 • Щоб зупинити відлік автоспуску, знову натисніть кнопку спуску або натисніть кнопку / (Режим протягання).
 • Натисніть кнопку / (Режим протягання) та виберіть (Покадрова зйомка), щоб скасувати автоспуск.
 • Встановіть для [Звукові сигнали] значення [Вимк], щоб вимкнути звуковий сигнал під час відліку автоспуску.
 • Щоб скористатися автоспуском у режимі пакетної зйомки, виберіть режим пакетної зйомки у режимі роботи шторки, а потім виберіть MENU → (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Налашт.брекетингу][А/спуск при брек.].

Примітка

 • Автоспуск недоступний у таких ситуаціях.
  • Встановлено режим зйомки [Панорамний огляд].