Товарні знаки

 • Memory Stick та є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.
 • XAVC S та є зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.
 • «AVCHD Progressive» і логотип «AVCHD Progressive» є товарними знаками Panasonic Corporation та Sony Corporation.
 • Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах.
 • IOS є зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком Cisco Systems Inc.
 • iPhone та iPad є зареєстрованими товарними знаками корпорації Apple Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах.
 • Blu-ray Disc™ та Blu-ray™ є товарними знаками Blu-ray Disc Association.
 • DLNA та DLNA CERTIFIED є товарними знаками Digital Living Network Alliance.
 • Dolby і символ із подвійним D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.
 • Eye-Fi є товарним знаком компанії Eye-Fi Inc.
 • HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing, LLC в США та інших країнах.
 • Microsoft та Windows є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
 • Логотип SDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
 • Facebook і логотип «f» є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Facebook, Inc.
 • Android та Google Play є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Google Inc.
 • YouTube і логотип YouTube є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Google Inc.
 • Wi-Fi, логотип Wi-Fi та Wi-Fi Protected Setup є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Wi-Fi Alliance.
 • Позначка N є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у США та інших країнах.
 • Словесний товарний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Sony Corporation здійснюється за ліцензією.
 • Крім того, назви систем та виробів, які використовуються у цьому посібнику, як правило, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних розробників чи виробників. Проте знаки ™ або ® можуть використовуватися у цьому посібнику не в усіх випадках.