Відеозйомка

Можна знімати відео, натиснувши кнопку MOVIE (відео).

 1. Щоб розпочати запис, натисніть кнопку MOVIE.

  • Оскільки за замовчуванням [Кнопка MOVIE] має значення [Завжди], до відеозапису можна перейти з будь-якого режиму зйомки.

 2. Щоб зупинити запис, натисніть кнопку MOVIE ще раз.

Підказка

 • Функцію початку/зупинення відеозйомки можна призначити потрібній клавіші. MENU(Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.(Зйомка)] → призначте функцію потрібній кнопці.
 • Щоб вказати область, на якій потрібно сфокусуватися, встановіть цю область за допомогою налаштування [Обл. фокусування].
 • Щоб обличчя залишилося у фокусі, налаштуйте композицію таким чином, щоб рамка області фокусування накладалася на рамку розпізнавання обличчя, або встановіть для [Обл. фокусування] значення [Широкий].
 • Щоб відрегулювати витримку та значення діафрагми, виберіть режим зйомки (Фільм/Упов.&прис.).
 • Наведені далі налаштування фотозйомки застосовуються до відеозйомки:
  • ISO
  • Баланс білого
  • Творчий стиль
  • Корект. експозиції
  • Режим виміру
  • Розпізнаван. облич
  • Оптиміз. D-діапаз.
  • Корекція об'єктива
  • Ефект малюнка
 • Під час відеозйомки можна змінювати налаштування чутливості ISO, корекції експозиції та зони фокусування.
 • Якщо встановити для параметра [Пок. інф. про HDMI] значення [Вимкнути], тоді під час відеозйомки зняте зображення буде виводитися без інформації про зйомку.

Примітка

 • Під час відеозйомки може бути записано звук роботи об’єктива та виробу.
  Щоб вимкнути звук, виберіть MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Запис звуку][Вимк].
 • Під час зйомки, в залежності від ситуації, може бути записаний звук гачків плечового ременя (трикутні гачки).
 • Під час безперервної зйомки відео температура фотоапарата підвищується, і фотоапарат може здаватися гарячим. Це не є ознакою несправності. Також може з'явитися індикація [Висока внутрішня температура. Дайте камері охолонути.]. У такому випадку вимкніть фотоапарат та зачекайте, доки він не буде готовий до подальшої зйомки.
 • Поява піктограми свідчить про надто високу температуру фотоапарата. Вимкніть фотоапарат і зачекайте, доки він не буде готовий до подальшої зйомки.
 • Інформацію про час неперервного відеозапису читайте в розділі «Тривалість запису відео». Завершивши відеозйомку, можна розпочати новий запис повторним натисненням кнопки MOVIE. Залежно від температури виробу або акумулятора запис може бути зупинено для захисту виробу.
 • Функція автофокусування доступна лише при використанні режиму зйомки [Програмне авто]. У такому випадку діафрагма має фіксоване значення F3.5 (якщо мінімальне значення F об’єктиву дорівнює F3.5 або більше, для значення діафрагми буде встановлено мінімальне значення F).
 • Якщо диск перемикання режимів встановлено у положення (Фільм/Упов.&прис.) або здійснюється відеозйомка, вибрати значення [Слідкуючий AF] для параметра [Обл. фокусування] неможливо.
 • Якщо встановлено режим зйомки (Фільм/Упов.&прис.), параметр [Система AF] має значення [Тільки виділ.фаз.AF]. Точок фокусування може бути не більше 61.
 • Під час зйомки відео в режимі [Програмне авто], значення діафрагми та витримка затвора встановлюються автоматично і не можуть бути змінені. З цієї причини при яскравому освітленні витримка може стати коротшою і рух об'єкта може бути не плавним. Зміна режиму експозиції та регулювання значення діафрагми і витримки дозволяють зробити рух об'єкта плавним.
 • У режимі відеозйомки в [Ефект малюнка] не можна встановити такі налаштування: коли розпочинається відеозйомка, тимчасово встановлюється [Вимк].
  • Насичен. монохр.
 • Якщо під час зйомки відео із низькою чутливістю ISO спрямувати фотоапарат на надзвичайно сильне джерело світла, світла ділянка зображення може бути записана як чорна ділянка.
 • Якщо встановлено режим перегляду монітора [Для видошукача], із початком зйомки буде встановлено режим перегляду [Відобр. всю інф.].
 • Для імпортування на комп'ютер відео XAVC S, відео AVCHD та відео MP4, використовуйте програму PlayMemories Home.