Перем.відоб.TC/UB

Дозволяє відобразити часовий код та інформаційний біт відео, натиснувши кнопку, якій призначено функцію [Перем.відоб.TC/UB].

  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.(Зйомка)]/[Кл. корист.(Відтв.)] → призначте функцію [Перем.відоб.TC/UB] потрібній кнопці.
  2. Натисніть кнопку, якій призначено функцію [Перем.відоб.TC/UB].
    • Щоразу з натисненням кнопки на дисплеї у наведеному порядку відображаються лічильник відеозйомки → часовий код → інформаційний біт.