Налаш.станд.екс.

Встановлення правильного значення експозиції кожного режиму вимірювання у якості стандарту фотоапарата.

  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Налаш.станд.екс.] → потрібний режим вимірювання.
  2. Виберіть потрібне значення у якості стандарту вимірювання.
    • Можна встановлювати значення у межах від -1 до +1 із кроком 1/6 EV.

Режим вимірювання

Встановлене стандартне значення буде застосовано якщо вибрати відповідний режим вимірювання у MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Режим виміру].

Мульти/Центр/Точковий/Сер. всього екр./Виділення

Примітка

  • Зміна [Налаш.станд.екс.] не впливає на компенсацію експозиції.
  • Значення експозиції буде зафіксовано відповідно до значення, встановленого для [Точковий] під час використання AEL цятки.
  • Стандартне значення M.M (експонування вручну) буде змінено відповідно до значення, встановленого в [Налаш.станд.екс.].
  • Значення, встановлене в [Налаш.станд.екс.], записується до даних Exif окремо від значення корекції експозиції. Стандартне значення величини експозиції не буде додано до значення корекції експозиції.
  • Якщо встановити [Налаш.станд.екс.] під час пакетної зйомки, кількість знімків пакетної зйомки буде скинуто.